galvos netekęs

galvos netekęs
wild

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

См. также в других словарях:

 • tekti — tèkti, teñka, tẽko 1. intr. R197,350,421, MŽ261,468, KBII159, L, Rtr, Š, FrnW, DrskŽ kliūti į dalį, būti gautam: Teko mi kas iž to, puolo ir ant manęs kas gi SD44. Avis teko vilkui R. Pelnas man tenka N. Turtas teñka įpėdiniams NdŽ. Laimingas …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • galva — galvà sf. (3) 1. kūno dalis: Jis mąstė, galvą rankom pasirėmęs T.Tilv. Kažkas pirštu bakstelėjo Pranui į galvą P.Cvir. Neičiau nei už Levuko... Geriau kišk galvą į tvorą, tegul uodegą varnos lesa Žem. Visi traukia kepures nuo galvų rš. Galvai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kepurė — kepùrė sf. (2) 1. SD34, R262 galvos apdaras (be atbrailos): Neturi kepurės – nemandravok su svetima P.Cvir. Gausus prakaitas liejosi iš po jo kailinės kepurės J.Balt. Senis, kepùrę pamurdęs, užsimovęs ant akių, murkso J. Kepùrę nusiimti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apgailestauti — tr. apgailėti: Niekas jo (išvažiavusio į svetimą šalį) nė neapgailestauja Gs. ^ Galvos netekęs, plaukų neapgailestausi Ašm. | refl.: Apsigailestauju, kad našlė palikau, bet kur dingsi Plng. gailestauti; apgailestauti; atgailestauti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • išdugus — išdugùs, ì adj. (4) gudrus, apsukrus, sąmojingas: Jis buvo pirma labai išdugùs, bet dar̃ lyg galvos netekęs vaikščioja Lš. Tai išdugus vaikas, vis ką prasimano! Lš. Labai išdugì mergaitė Lp. Tę pas jus labai išdùgūs vyrai Srj …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • suįžūlėti — intr. pasidaryti įžūlesniam: Buržuazija elgiasi kaip suįžūlėjęs ir galvos netekęs grobuonis rš. Suįžūlėję karo kurstytojai vis dar nenutraukia atominės diplomatijos sp. įžūlėti; suįžūlėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • širdis — širdìs sf. (3) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ; gen. sing. ès KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, PIš, Ktk, Rš), GrvT17; nom. pl. šìrdes KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, Plš, Ktk, Rš), LKKXI175(Zt); gen. pl. širdų̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nuo — 1 nuõ praep. su gen., dat. ir su prieveiksmiu, nū̃ (ž.), nù, nõ žodžių linksniai su šiuo prielinksniu rodo: I. judėjimo kryptį: 1. tolyn ar artyn iš kurios nors pusės: Atėjo nuõ miško Sb. Atėjo nuo ano galo Tr. Ateit nū̃ tai muitinei latvis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • užspausti — Rtr, Š, KŽ 1. tr. Q2, M, Amb, Sk, Vdk spaudžiant uždaryti, užstumti, užsegti: Jonukas greit instūmė ją (raganą) pečiun ir užspaudė su pečiadangte LTR(Auk). Duris užspaudžiau Mrc. Gerai užspausk langą, kad kartais vė[ja]s neatklibintų Vkš. Plerpa …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nuvaryti — 1 nuvaryti Rtr, Š, KŽ, SD210,218, Sut, N, M, RtŽ, LL119, L, nūvaryti KlbIX67(Bdr) 1. tr. varant, genant priversti nueiti, nubėgti ar nuskristi kur nors toliau (ppr. į kokią vietą ar turint kokį tikslą): Nuvaryti bandą į ganyklą NdŽ. Medžian… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • turgus — tur̃gus (sl.) sm. (2) KBII107, K, K.Būg, Š, Rtr, turgùs (4) Kbr; SD1180, SD368, R, MŽ, M, L 1. R251,404, MŽ335,545, Kos94, K prekiavimo renginys, vykstantis ppr. tam skirtoje aikštėje nustatytomis dienomis: Didelis tur̃gus OZ59. Metinis tur̃gus… …   Dictionary of the Lithuanian Language


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»